Grönt lyft

1. Semax konstruktion med oslagbar sikt framåt utan döda vinklar reducerar arbetsskador. Arbetskollegornas hälsa är viktig ur miljösynpunkt eftersom ”att skydda personalens hälsa är aktiv miljöskydd”.
2. Den punktexakta hanteringen av godsen på lastbilsflak och järnvägsvagnar reducerar skadorna på själva godsen. Just vid pappers- och stålrullar, platt- och bryggeriprodukter betyder detta inte bara en ekonomisk fördel. Den reducerade nyproduktionen minskar resursförbrukningen. Det finns undersökningar som visar att besparingar på energisidan är väsentliga om t ex skadade pappers- eller stålrullar inte behöver produceras på nytt.
3. En tid framöver kommer vi att leverera både diesel- och eldrivna truckar. Den största delen av våra leveranser utgörs redan idag av el truckar med stigande tendens. Dagens högeffektiva batterier har tillräckligt mycket kapacitet att klara även vid hög belastning ett skift på 8 timmar utan batteribyte.
4. Den snabbare hanteringen av godsen genom lastning och lossning på en sida leder självklart till minskad energiförbrukning.