Semax Material Handling AB

Semax utvecklar och tillverkar kompakta, teleskoperande motviktstruckar för både el-, diesel-och gasdrift. Vi tillverkar även batteridrivna dragtruckar för flygplatser och industri. 2015 togs en helt ny uppdaterad generation truckar fram.
Vi har länge vetat att våra kunder uppskattar Semax-truckens flexibilitet, totalekonomi och den goda förarmiljön och är tidigare vinnare av priset ”Bästa industritruck” via Transportforskningskommissionen, TFK.
 

Historik

Med rötter i 1980-talet har den svenska trucktillverkaren Semax utvecklat en motviktstruck med särpräglad och innovativ konstruktion avsedd för hantering av ömtåligt gods för t ex pappers- och stålindustrins lyft av rullar och coils, men även för andra branscher som har behov av bättre och effektivare hantering av gods.

 

Fokus har bl a varit att förbättra sikten och därför har teleskoperingen, lyftstativet och gaffeln placerats på var sin sida om förarhytten. De största fördelarna är alltså ökad säkerhetoch maximal sikt där av namnet – Se Max.

Dessutom bidrar Semax-konceptet till att reducera skadorna på godset. Detta genom den punktexakta hanteringen av t ex rullar. Den kompakta konstruktionen kräver mindre arbetsyta jämfört med traditionella truckar och på så sätt blir trucken också mer effektiv.

 

Företaget startades i början av 1990-talet och sedan 2019 ingår Semax i Jönköpingsbaserade koncernen Inev.