Tjänster

Semax erbjuder att ta hela ansvaret när det gäller generellt underhåll, service och akuta reparationer. För en fast månadskostnad garanterar vi att dina truckar alltid är beredda. Du får en exakt uträknad månadskostnad och håller på så sätt bättre kontroll på servicekostnaderna. Det ger dig bättre totalekonomi, alltid med originalreservdelar och förebyggande underhåll för att undvika driftstörningar. Kontakta vår serviceavdelning:
Service
Lars Lantz 0495-24 50 53